Sopimus resurssipoolin koodaamisesta

Resurssipoolin kehittäminen etenee. Alkukuusta allekirjoitimme Anders Innovation Oy:n kanssa asiantuntijapalvelusopimuksen, jonka puitteissa kehitämme resurssipoolin. Valinta ei ollut helppo ja keskusteluita käytiin useamman potentiaalisen toimittajan kanssa. Andersilta löytyi kuitenkin hyvää osaamista ja kokemusta sekä ennen kaikkea meidän kannaltamme oleellista asiaa eli aikaa, joka sopi meidän aikatauluumme enemmän kuin hyvin.

Alustaa on suunniteltu ja mietitty pitkään sekä myös markkinoita kartoitettu. Hankkeen alkutaipaleella haimme ja myös saimme Business Finlandilta Innovaatiosetelin, joka omalta osaltaan auttoi taustatyön tekemisessä. Olemme iloisia, että olemme pitkien valmisteluiden ja selvittelyiden jälkeen vihdoin siinä tilanteessa, että pääsemme laittamaan ns. kädet saveen ja aloittamaan järjestelmän koodauksen. Kesälomien jälkeen on tarkoitus ottaa yhteyttä asiakkaisiin ja käydä hieman esittelemässä heille järjestelmän prototyyppiä.