Paremmin palveleva Resurssipooli ELY-keskuksen kehittämisavustuksella

3Pool perusti Resurssipooli-alustan helpottaakseen energia-alan yritysten yhteistyötä ja resurssien jakamista. Palvelun perustamisesta lähtien tavoitteena on ollut palvella alaa mahdollisimman hyvin ja vastata alustan käyttäjien tarpeisiin.

Tätä tarkoitusta varten 3Pool haki ELY-keskukselta kehittämisavustusta, joka mahdollisti osaltaan Resurssipoolin jatkokehittämisen entistäkin toimivammaksi kokonaisuudeksi. Vuonna 2023 meille myönnetyllä Next Generation EU -rahoituksella edistimme alustan kehitystyötä, pilotoimme uusia toimialoja ja loimme pohjaa kansainvälisille markkinoille siirtymiseen.

Osana hanketta kartoitimme myös mahdollisuuksia palvelun tuottaman datan hyödyntämiseen ja siihen, miten datan avulla voitaisiin ohjata palvelun kehitystä tulevaisuudessa.

Käyttäjälähtöinen kehittäminen

Hankkeen aikana Resurssipooli-alustaa kehitettiin useilla tavoilla, jotta se mukautuisi kevyesti ja ketterästi energia-alan erilaisten asiakkaiden tarpeisiin. Tästä syystä käyttäjiltä saadulla palautteella ja kehitysideoilla oli vahva rooli tuotekehityksessä.

Otimme asiakkailta tulleita ideoita ominaisuuksista ja toiminnallisuuksista mukaan kehitystyöhön ja jatkojalostimme niitä osaksi palvelua.

Uudet asiakassegmentit

Kehittämisavustuksen ansiosta pystyimme kartoittamaan alustaa varten uusia ominaisuuksia ja kehittämään uusia toiminnallisuuksia, jotka mahdollistavat tarpeiltaan erilaisten asiakkaiden palvelemisen.

Tutustuimme laajasti potentiaalisten toimialojen tarpeita keskustelemalla yritysten kanssa. Teimmekin pilotointia onnistuneesti useilla alan yrityksille, kuten suunnittelutoimistoille, maanrakennusyrityksille ja metsäkoneyrityksille.

Kansainväliset markkinat

Rahoituksen ansiosta 3Pool Oy pystyi kehittämään toimintaansa Suomessa. Samalla se avasi uusia mahdollisuuksia hakea jatkossa jalansijaa myös kansainvälisiltä markkinoilta. 3Poolin pidempiaikainen tavoite on saada jalansijaa myös lähimaissa kuten Ruotsissa, sillä yhteistyö tukee myös Suomen sähkömarkkinoita. Lisäksi rajoja ylittävä yhteistyö parantaa sähköverkon toimintavarmuutta kaikkien yhteistyötahojen kesken.

Lue lisää 3Poolin tarinasta, missiosta, visiosta ja arvoista.