Valtakunnallista perspektiiviä palveluihin – Suomen Verkkosuunnittelu laajentaa asiakaskuntaansa 3Poolin avulla

Sähkönjakeluverkkojen suunnittelu pitää pirkanmaalaisen Suomen Verkkosuunnittelun kiireisenä ympäri vuoden, mutta talvisesongin koettaessa yrityksellä olisi aikaa käyttää resurssejaan myös äkillisiin kiiretöihin. Suomen Verkkosuunnittelu liittyi 3Poolin Resurssipooliin tuodakseen palvelunsa uusien asiakkaiden ulottuville ja saadakseen yritykselle näkyvyyttä ympäri Suomea.

Suomen Verkkosuunnittelun viiden hengen tiimi tarjoaa asiakkaiden tarpeet huomioivia ja kestävää kehitystä edistäviä suunnitteluratkaisuja sähköverkkoinfrastruktuurin kehittämiseen. Yritys toimii valtakunnallisesti Pirkanmaalta käsin, ja Suomen Verkkosuunnittelu pystyy reagoimaan työtilauksiin nopealla vasteajalla.

Sähkönjakeluverkkojen suunnittelussa työtä tehdään tietokoneen ääressä ja maastossa, ja paikan päällä tehtävät mittaukset ajoittuvat vuoden lumettomaan aikaan. Tästä syystä Suomen Verkkosuunnittelun työntekijöillä olisi talvisin mahdollista käyttää aikaansa suunnittelutehtävien lisäksi esimerkiksi yllättäviin viankorjaustöihin ja lumikuormien pudottamiseen ilmalinjojen läheisyydestä.

Uutta virtaa palveluntarjontaan

Työreservin tasaisempaan jakamiseen löytyi avuksi 3Poolin ylläpitämä Resurssipooli-alusta, joka auttaa yrityksiä käyttämään kaikkia resurssejaan tuottoisasti, myös hiljaisempien sesonkien aikana.

– Palvelu herätti meissä heti suurta mielenkiintoa, sillä näimme sen mahdollisuutena tehdä yritystämme ja sen palveluita tunnetuksi entistä laajemmin. Teemme töitä kaikkialla Suomessa ja uskomme, että Resurssipoolin kautta Suomen Verkkosuunnittelu saa uudenlaista näkyvyyttä ydinasiakaskuntamme joukossa, kertoo Suomen Verkkosuunnittelun toimitusjohtaja Janne Pentti.

Kansallista sähköalan yhteistyötä 3Poolin kautta

Resurssipooli hyödyttää yrityksiä, jotka osallistuvat sähköverkon rakentamiseen, ylläpitämiseen, korjaamiseen, huoltoon ja suunnitteluun. Yritykset voivat alustan kautta vaivattomasti tarjota osaamistaan ja kalustoaan muiden toimijoiden käyttöön.

Suomen Verkkosuunnittelu on ensimmäinen suunnitteluun erikoistunut toimisto, jonka palveluita on jatkossa tarjolla Resurssipoolin kautta. 3Poolin toimitusjohtaja Tero Kuusisto iloitsee kumppaniverkoston uudesta jäsenestä, jonka liittyminen alustalle avaa mahdollisuuksia uusille yhteistyökuvioille.

– Tavoitteenamme on kehittää Resurssipoolista mahdollisimman kattava alusta kaikille sähköverkkojen parissa työskenteleville osapuolille. 3Poolin avulla energia-alan yritykset saavat enemmän joustoa omiin projekteihinsa ja voivat laittaa omat resurssinsa hyötykäyttöön. Erilaisia palveluita ja laitteistoja tarjoavat tahot voivat löytää toisensa meidän kauttamme ja luoda uusia kumppanuuksia.

Myös Suomen Verkkosuunnittelun Janne Pentti uskoo 3Poolin kautta saatavan verkostoitumisavun olevan hyödyksi koko sähköverkkoalalle.

– On helppoa ottaa aina uudestaan yhteyttä samaan palveluntarjoajaan, vaikka yrityksille voisi olla joskus hyödyllisempää laajentaa perspektiiviä ja kokeilla toimia uusien yhteistyökumppaneiden kanssa. 3Pool on erinomaisessa asemassa luomaan koko Suomen alueella uusia yhteyksiä energia-alan ammattilaisten välille.